Produkter

Produktinformation

Annonser

Information

Nyhetsbrev

Kontrollera presentkort

Nya reglerna för hantering av bland annat nitrometan

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har på EU-direktiv utfärdat en ny lag och förordning som ska hindra olaglig tillverkning av sprängämnen.

 Dessa gäller från den 2 september 2014. De ämnen som det gäller kallas sprängämnesprekursorer (kan användas för tillverkning av sprängämnen). Nitrometan ingår i denna grupp.

Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer

Förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer

EU-förordning 98/2013 på Eur-Lex

 
Privatpersoner måste ha tillstånd

Den som vill köpa och använda kemiska produkter som innehåller nitrometan över 30 viktsprocent (för att göra det enklare har MSB valt 25 volymprocent) måste från och med den 2 september 2014 ha tillstånd till det. Privatpersoner som redan har köpt och innehar de här produkterna får fortsätta använda dem till och med den 1 mars 2016.

 
Ansökan om tillstånd sker hos MSB och är avgiftsfri.

Tillstånd för hantering av vissa kemiska produkter

För inköp av Rapiconbränsle gäller följande:

Varukorg

PayPal Logo

Inloggning

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
RC Sweden AB Google+