Produkter

Produktinformation

Annonser

Information

Nyhetsbrev

Kontrollera presentkort

PRODUCENTANSVAR

Vad är producentansvar?

Producentansvar är ett politiskt styrmedel inom avfallshantering som syftar till att integrera de miljökostnader som uppstår under produkters livscykler i priset på produkterna. Producentansvaret bygger på den inom miljölagstiftningen väletablerade principen om att ”förorenaren betalar”, som innebär att den som orsakar en negativ miljöpåverkan också ska stå för de samhällsekonomiska kostnader som uppstår. I Sverige omfattas åtta producerande brancher av producentansvaret. Elektronik- och batteribranchen är två är två av dessa.

Vad innebär producentansvaret?

I praktiken innebär producentansvaret att ”producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter” (Naturvårdsverket). Enligt "förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2005:209)" och "förordningen om producentansvar för batterier (2008:834)" är den som är producent av elektriska/elektroniska produkter respektive batterier ansvarig för att uttjänta produkter samlas in och tas om hand på korrekt sätt. Utöver det individuella producentansvaret för de produkter sätts på marknaden idag så finns även ett kollektivt ansvar för de produkter som sattes på marknaden före den 13 augusti 2005 (även kallat historiskt avfall) samt ett ansvar att märka de produkter som sätts på marknaden efter det. Andelen historisk avfall som dagens producenter bär ansvaret för motsvarar producenternas nuvarande marknadsandel, vilken beräknas av Naturvårdsverket.

De avsatta pengarna skall vara tillräckliga för att finansiera allt omhändertagande av de produkter som satts på marknaden, även de som har lång livstid och samlas in i framtiden. Syftet med detta är att omhändertagandet skall vara säkerställt även om producenten går i konkurs eller upphör. Säkerställandet görs genom en så kallad finansiell garanti.

RC Sweden AB´s producentansvar?

Som ni kan se nedan tar RC Sweden AB sitt producentansvar för alla elektronikprodukter samt batteri vi för in till Sverige vilket vi är mycket stolta över. 

Producentansvar Elektronik Producentansvar Batteri
  Producentansvar Elektronik 2015   Producentansvar Batteri 2015Varukorg

PayPal Logo

Inloggning

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
RC Sweden AB Google+