Produkter

Produktinformation

Annonser

Information

Nyhetsbrev

Kontrollera presentkort
Priset gäller för 4 liter.
Bränslet levereras i plastdunkar om 4 Liter.
Varje kartong rymmer 4st plastdunkar.

Minimibeställning 1st kartong!

OBS! Frakten kan vara väldigt dyr (farligt gods hantering) så kontrollera med oss vad frakten blir innan ni beställer bränslet!
Alternativt kan det hämtas hos RC Sweden AB.

VARNING:
- Explosionsfarligt vid uppvärmning.
- Mycket Brandfarligt
- Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
- Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn
- Förpackningen förvaras väl tillsluten.
- Förvaras åtskilt från antändningskällor
- Rökning förbjuden
- Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar
- Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.
- Sörj för god ventilation

Klicka här för information om inköp av bränsle.

Varukorg

PayPal Logo

Inloggning

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
RC Sweden AB Google+